Contact

Date Generale

Liga Studenților se află pe Str. Nicolae Grigorescu Nr. 15, căminul 2 (parter), Tîrgu Mureș

twitter: @lstgm
email: office@lstgm.ro
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

CONSILIU DIRECTOR

Iuliu Gabriel Cocuz – Preşedinte
e-mail: presedinte@lstgm.ro | iuliu@lstgm.ro
Tel: 0724 293 304
Raluca Niculescu – VicePreşedinte Relatii Interne
e-mail: vpi@lstgm.ro
Tel: 0746 980 110

Dragos Constantin Cucoranu – VicePreşedinte Externe

e-mail: vpe@lstgm.ro
Tel. 0752 278 499
Horatiu Adrian Sabau – VicePreşedinte Financiar
e-mail: trezorier@lstgm.ro
Tel: 0743 561 837
Dalia Lavinia Dreptate – Secretar General
e-mail: secretar@lstgm.ro
Tel: 0745 389 271

————————————————————————————————————————————————————————-

        CONTACT MEDIA & PR

Dragoș Cucoranu – Coordonator Media & PR
e-mail: media@lstgm.ro
Tel:  0752 278 499