Skip to content

DESTÍN
1) Forță supranaturală care determină în mod irevocabil cursul evenimentelor; fatalitate; ursită; soartă.
2) Ansamblu de evenimente consecutive care au loc independent de voința unui om și care compun viața lui.