Skip to content

Adunarea Generala LSTGM -26 aprilie 2012

 

Stimaţi colegi, prin prezenta comunicare vă convocăm la AG – LSTGM , care va avea loc joi, orele 20:30, în incinta sălii festive a UMF Târgu Mureş, pe data de 26 aprilie 2012.

Ordinea de zi va fi:

  1. Prezentarea rapoartelor de activitate
  2. Aprobarea/respingerea  rapoartelor de activitate
  3. Confirmarea candidaturii LSTGM ca membru EMSA / Ratificarea LSTGM ca membru EMSA (European Medical Students’ Association) – după caz
  4. Diverse

Îndatoririle coordonatorilor de departamente si membrilor BEX sunt:

” Să întocmească un raport de activitate pentru Adunarea Generală ordinară din luna martie, publicat cu minim o săptămână înainte de întrunirea adunării, raport care va fi supus aprobării de către AG. Respingerea raportului de activitate duce la demiterea coordonatorului din funcţie.”(conform Regulamentului de organizare si funcţionare).

“Membrii Ligii Studentilor din Târgu-Mures au urmatoarele drepturi:
– de a lua parte la Adunarea Generala, de a face propuneri si de a sugera mijloacele cele mai eficace pentru realizarea scopurilor Asociatiei;
– de a prezenta structurilor de conducere ale Asociatiei de la toate nivelurile propuneri si sesizari si de a primi un raspuns;
– de a-si exprima nestingherit opiniile privitoare la activitatea Asociatiei in sedintele Adunarii Generale;
– de a-si preciza personal pozitia in cazul in care conducerea Asociatiei ia in discutie probleme care il privesc” (conform Statut).

Prin urmare, toţi membrii LSTGM sunt invitaţi să participe la această Adunare Generală, prezenţa dumneavoastră fiind nu doar binevenită, ci chiar necesară bunului mers al organizaţiei. Ne vedem pe 26!

Cu stimă,

Nucu Marica,

Vicepreşedinte Interne LSTGM