Skip to content

Alegeri Studenți Reprezentanți

Cu ocazia alegerii membrilor Senatului și Consiliului Facultăților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, sunt puse la dispoziție studenților un număr de locuri în aceste foruri după cum urmează:

Pentru Consiliul Facultății: 39 de locuri

 • Facultatea de Medicină: 15 locuri din care 10 locuri pentru Linia de predare Română, 5 locuri pentru Linia de predare Maghiară
 • Facultatea de Medicină în limba Engleză: 4 locuri
 • Facultatea de Medicină Dentară: 4 locuri din care 2 locuri pentru Linia de predare Română, 1 loc pentru Linia de predare Maghiară, 1 loc pentru Linia de predare Engleză
 • Facultatea de Farmacie: 4 locuri din care 2 locuri pentru Linia de predare Română, 2 locuri pentru Linia de predare Maghiară
 • Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: 4 locuri
 • Facultatea de Științe și Litere: 4 locuri
 • Facultatea de Economie și Drept: 4 locuri

Pentru Senatul Universității: 21 de locuri

 • Facultatea de Medicină: 8 locuri din care 6 locuri pentru Linia de predare Română, 2 locuri pentru Linia de predare Maghiară
 • Studenți masteranzi: 2 locuri pentru Linia de predare Română
 • Studenți doctoranzi: 1 loc pentru Linia de predare Română
 • Facultatea de Medicină în Limba Engleză: 2 locuri
 • Facultatea de Medicină Dentară: 3 locuri din care 1 loc pentru Linia de predare Română, 1 loc pentru Linia de predare Maghiară, 1 loc pentru Linia de predare Engleză
 • Facultatea de Farmacie: 2 locuri din care 1 loc pentru Linia de predare Română, 1 loc pentru Linia de predare Maghiară
 • Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: 1 loc
 • Facultatea de Științe și Litere: 1 loc
 • Facultatea de Economie și Drept: 1 loc

Studenților le sunt alocate un număr de 25% din locurile disponibile în forurile de reprezentare. Numărul de locuri atribuite pe faculăți și pe linii de predare a fost calculat procetual, în funcție de numărul total de studenți, numărul de studenți înscriși la facultatea și linia respectivă și numărul de locuri atribuite.
Înscrierile se vor desfășura în perioada 31 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, iar alegerile propriu-zise vor fii organizate în data de 10 ianuarie 2020. După afișarea candidaturilor în data de 6 ianuarie 2020, candidații au dreptul să își facă campanie electorală în rândul colegilor. Pentru înscriere sunt eligibili toți studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Pentru înscriere candidații sunt rugați să completeze următorul formular.
Regulamentul poate fi consultat aici