Skip to content

Alegeri Studenți Reprezentanți 2021

Cu ocazia alegerii membrilor Senatului și Consiliului Facultăților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, sunt puse la dispoziție studenților un număr de locuri în aceste foruri după cum urmează:

Pentru Consiliul Facultății: 10 locuri

Pentru Consiliul Facultății: 11 locuri
• Facultatea de Medicină: 1 loc pentru Linia de predare Maghiară
• Facultatea de Medicină Dentară: 2 locuri din care 1 loc pentru Linia de predare Română, 1 loc pentru Linia de predare Maghiară
• Facultatea de Farmacie: 2 locuri pentru Linia de predare Română
• Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: 1 loc
• Facultatea de Științe și Litere: 4 locuri
•Facultatea de Economie și Drept: 1 loc

Pentru Senatul Universității: 6 de locuri

• Facultatea de Medicină Dentară: 3 locuri din care 2 loc pentru Linia de predare Română, 1 loc pentru Linia de predare Engleză
• Facultatea de Farmacie: 1 loc
• Facultatea de Științe și Litere: 1 loc
• Master : 1 loc

Studenților le sunt alocate un număr de 25% din locurile disponibile în forurile de reprezentare. Numărul de locuri atribuite pe faculăți și pe linii de predare a fost calculat procetual, în funcție de numărul total de studenți, numărul de studenți înscriși la facultatea și linia respectivă și numărul de locuri atribuite.
Înscrierile se vor desfășura în perioada 1 – 7 octombrie 2021, iar alegerile propriu-zise vor fii organizate în data de 13 octombrie 2021. După afișarea candidaturilor în data de 8 octombrie 2021, candidații au dreptul să își facă campanie electorală în rândul colegilor. Pentru înscriere sunt eligibili toți studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Pentru înscriere candidații sunt rugați să completeze următorul formular.
Regulamentul poate fi consultat aici