Skip to content

Anunţ burse plasament pentru studenţi

erasmus_imnotthesame

 

Biroul pentru Programe Comunitare organizează concurs de selecţie în vederea obţinerii unei burse de plasament Erasmus pentru studenţi:

 • Medicină și Medicină dentară din anii III, IV, V;

 • Farmacie din anii III, IV;

 • Nutriție din anul II.

Numărul de burse disponibile este de aproximativ  90 iar cuantumul bursei este de 375 Euro pe lună. Cheltuielile de transport sunt suportate din veniturile proprii ale universității.

 

Detalii

Perioada de plasament este de 3 luni şi se poate desfăşura într-o universitate, unitate de cercetare sau unitate sanitară din orice ţară a UE pe baza unei scrisori de acceptare din partea instituţiei gazdă, semnată de şeful departamentului sau a secţiei respective.

Acest tip de mobilitate vizează adaptarea studenţilor la cerintele pieţei de muncă din comunitatea europeană şi însuşirea unor cunoştinţe sau abilităţi profesionale  de avangardă.

 

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun până la data de 2 Decembrie 2013 la Departamentul de Relaţii Internaţionale.

 

Dosarele trebuie să conţină:

 • Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de plasament  Erasmus

 • Curriculum Vitae în limba română

 • Scrisoare de motivaţie cu precizarea  opţiunii

 • Scrisoarea de accepţiune din partea instituţiei gazdă, în cazul în care aceasta este deja obţinută în momentul depunerii dosarului

 • Adeverinţă de la Decanat cu mediile anilor universitari încheiaţi

 • Anexe justificative la conţinutul CV-ului (diplome, certificate, copii ale

articolelor publicate, copii ale rezumatelor lucrărilor comunicate în cadrul

unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese etc.)

 • Copie dupa cartea/buletinul de identitate

 • Adresa completă a candidatului, inclusiv telefonul mobil şi adresa de e-mail

 

Criteriile şi grila de evaluare sunt disponibile pe Site-ul Relaţii Internaţionale. Ele iau în calcul:

 • performanţe şcolare şi ştiinţifice

 • capacitate de comunicare în limba ţării gazdă

 • participare la activităţi extracurriculare

 • motivaţie

Criterii de eligibilitate:

 • studenţi români/străini înmatriculaţi la UMF Tîrgu Mureş în anul III, IV şi V

 • studenţi care au toate examenele promovate

 • studenţi care nu au mai beneficiat de o altă bursă de plasament Erasmus.

 

Data exactă şi locul în care se va desfăşura concursul de selecţie se va anunţa ulterior.

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 0265215551 int.235