Skip to content

Anunţ burse studiu pentru studenţi- Mobilităţi ERASMUS

erasmusBiroul pentru Programe Comunitare organizează concurs de selecţie pentru mobilitățile de studiu în vederea obţinerii unei burse Erasmus în ţări ale UE.

Cuantumul bursei este cuprins între 450-500 Euro/lună în funcție de țara gazdă.

 

Detalii

Perioada de studiu este de aproximativ 5 luni şi se desfăşoară într-o universitate din UE pe baza unui acord bilateral semnat între instituţiile partenere.  

Acest tip de mobilitate vizează adaptarea studenţilor la cerintele pieţei de muncă din comunitatea europeană şi însuşirea unor cunoştinţe sau abilităţi profesionale  de avangardă.

 

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun în perioada 09.03.2015-27.03.2015 la Departamentul de Relaţii Internaţionale.

 

Dosarele trebuie să conţină:

 • Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de studiu  Erasmus
 • Anexe justificative la fișa de înscriere (diplome, certificate, copii ale

articolelor publicate, copii ale rezumatelor lucrărilor comunicate în cadrul

unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese etc.)

 • Curriculum Vitae în limba română
 • Scrisoare de motivaţie cu precizarea  opţiunilor (maximum două opţiuni)
 • Adeverinţă de la Decanat cu mediile anilor universitari încheiaţi
 • Copie dupa cartea/buletinul de identitate
 • Adresa completă a candidatului, inclusiv telefonul mobil şi adresa de e-mail

 

Criteriile, fișa de înscriere precum și lista universităților partenere sunt disponibile pe Site-ul Relaţii Internaţionale. Ele iau în calcul:

 • performanţe şcolare şi ştiinţifice
 • capacitate de comunicare în limba ţării gazdă
 • participare la activităţi extracurriculare
 • motivaţie

 

Criterii de eligibilitate:

 • studenţi români/străini înmatriculaţi la UMF Tîrgu Mureş:
  • Medicină anii IV-V
  • Farmacie anii II-IV
  • Medicină Dentară anii IV-V
  • Nutriție, BFK, Educație fizică și sport anul II
 • studenţi care au toate examenele promovate în anii universitari anteriori

 

Data exactă şi locul în care se va desfăşura concursul de selecţie se va anunţa ulterior.

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 0265215551 int.235

UMFTGM-PO-RI-02-F01 FISA INSCRIERE_