Skip to content

Burse de performanta stiintifica

Sa nu uitati de bursele de performanţă ştiinţifică !
Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Obţinerea burselor de performanţă ştiinţifică nu este condiţionată de acordarea altei categorii de bursă. Se acordă prin concurs de dosare, dosarele urmând să fie analizate de către o comisie alcătuită din cadre didactice desemnate de Consiliul de Administraţie şi câte un reprezentant desemnat de LSTGM şi ASM. Studenţii care au depus dosar pentru bursă nu pot particscience guyipa în comisia de evaluare. Evaluarea se face în funcţie de rezultatele din grila de punctaj (Anexa I.).
La concurs au dreptul sa se înscrie studenţii UMF Tîrgu Mureş din anii II-VI .
Cuantumul bursei de performanţă ştiinţifică în anul universitar 2013/2014 este de 340 RON/lună.
Sumele ce reprezintă bursele de performanţă ştiinţifică sunt acordate în tranşe lunare, pe perioada activităţii didactice din anul universitar.
În cazul unui transfer interuniversitar/abandon/exmatriculare/deces persoana în cauză îşi pierde bursa.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente (prezentate şi aranjate conform instrucţiunilor din anexa II):
– curriculum vitae
– adeverinţă care atestă calitatea de student al candidatului în anul universitar în curs
– fişă de autoevaluare completat (Anexa II)
– dovada activităţii punctate în fişa de autoevaluare, conform Anexei I.
Dosarele se depun la decanatele facultăţilor.
Calendarul concursului:
– termenul depunerii dosarelor: 29 noiembrie 2013 ora 14.00
– evaluarea dosarelor şi anunţarea rezultatelor: 4 decembrie 2013
– termenul depunerii contestaţiilor: 6 decembrie 2013 ora 14.00
– anunţarea rezultatelor finale: 11 decembrie 2013.

Mai multe detalii pe http://www.umftgm.ro/studenti/informatii-pentru-studenti.html