Skip to content

Burse ERASMUS 2014-2015

 

europaAnunţ burse studiu pentru studenţi

 

Biroul pentru Programe Comunitare organizează concurs de selecţie pentru studenţii din anii II (numai pentru Farmacie), III, IV şi V, toate specializările, în vederea obţinerii unei burse de studiu Erasmus în ţări ale UE.

Cuantumul bursei este de 500 Euro pe lună din fonduri Erasmus; cheltuielile legate de transport vor fi suportate din fondurile UMF.

 

Detalii

Perioada de studiu este de 5 luni şi se desfăşoară într-o universitate din UE pe baza unui acord bilateral semnat între instituţiile partenere (lista universitatilor cu care este semnat un asemenea acorde disponibila pe site).

Acest tip de mobilitate vizează adaptarea studenţilor la cerintele pieţei de muncă din comunitatea europeană şi însuşirea unor cunoştinţe sau abilităţi profesionale de avangardă.

 

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun până la data de 31.03.2014 la Departamentul de Relaţii Internaţionale.

 

Dosarele trebuie să conţină:

 • Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de studiu Erasmus

 • Curriculum Vitae în limba română

 • Scrisoare de motivaţie cu precizarea opţiunilor (maximum două opţiuni)

 • Adeverinţă de la Decanat cu mediile anilor universitari încheiaţi

 • Anexe justificative la conţinutul CV-ului (diplome, certificate, copii ale

articolelor publicate, copii ale rezumatelor lucrărilor comunicate în cadrul

unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese etc.)

 • Copie dupa cartea/buletinul de identitate

 • Adresa completă a candidatului, inclusiv telefonul mobil şi adresa de e-mail

 

Criteriile şi grila de evaluare sunt disponibile pe Site-ul Relaţii Internaţionale. Ele iau în calcul:

 • performanţe şcolare şi ştiinţifice

 • capacitate de comunicare în limba ţării gazdă

 • participare la activităţi extracurriculare

 • motivaţie

 

Criterii de eligibilitate:

 • studenţi români/străini înmatriculaţi la UMF Tîrgu Mureş în anul II (numai pentru Farmacie), III, IV şi V

 • studenţi care au toate examenele promovate

 • studenţi care nu au mai beneficiat de o altă bursă de studiu Erasmus.

 

Data exactă şi locul în care se va desfăşura concursul de selecţie se va anunţa ulterior.

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 0265215551 int.235