Skip to content

Burse sociale

ANUL UNIVERSITAR 2011/2012- SEMESTRUL II

STUDENŢII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA UNA DIN CATEGORIILE URMĂTOARE, ÎŞI VOR DEPUNE ACTELE DOVEDITOARE, ÎN PERIOADA 20 FEBRUARIE – 03 MARTIE 2012,  la secretariatul Decanatului Facultăţii de Medicină.

POT BENEFICIA DE BURSĂ SOCIALĂ URMĂTOARELE CATEGORII DE STUDENŢI:

1.VENITUL NET  PE MEMBRU DE FAMILIE PÂNĂ LA 540 LEI:

Acte necesare,  după caz:
a). adeverinţă SALARIU NET (părinţi) pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2011 şi IANUARIE 2012 sau cupoane de pensie pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2011 şi IANUARIE 2012 (după caz);
b). adeverinţă de la Administraţia Financiară, CU TIMBRU FISCAL ŞI ŞTAMPILĂ, pe numele ambilor părinţi, referitoare la S.R.L.   sau  activităţi independente; (obligatoriu)
c). adeverinţă de la Primărie, CU TIMBRU FISCAL ŞI ŞTAMPILĂ, pe numele ambilor părinţi, referitoare la venitul agricol şi din gospodăria proprie; (obligatoriu)
d). dovadă şcolarizare pentru fraţi (adeverinţe de la şcoli, respectiv facultăţi, copie după certificatul de naştere la fraţii preşcolari)- unde este cazul;
e). copie după certificatul de naştere,  de deces- unde este cazul;
f). anchetă socială- la venituri foarte mici sau sub 100 LEI;
g). copie sentinţă de divorţ- unde este cazul;
h). declaraţie pe proprie răspundere în faţa Notarului public în cazul în care părinţii nu lucrează, nu sunt pensionari şi nu realizează nici un venit.

2. BOLI CRONICE (vezi HG  NR. 558/1998);
a)   adeverinţă medicală eliberată de cabinet de specialitate DIN CENTRUL UNIVERSITAR TG. MUREŞ, vizată la dispensarul medical studenţesc (pentru cei care nu au depus la începutul anului universitar)

3. STUDENŢI CĂSĂTORIŢI +/- COPIL.

Informaţii suplimentare – DECANATUL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ- secretar: ec. Daniela Dumangiu

sursa: umftgm.ro