Skip to content

CONCLUZIILE ADUNARII GENERALE DIN DATA DE 08.05.2012

Conform Regulamentului de Ordine si Functionare al LSTGM:
Art.5. Membrii BEX şi Coordonatorii de departamente au obligaţia de a prezenta în şedinţa ordinară a AG din lună martie un raport de activitate , raport care este supus aprobării. Respingerea raportului de activitate duce la demiterea din funcţie.
Art.7. Un membru al Biroului Executiv poate fi revocat prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu majoritate simplă, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale Ligii . Până la întrunirea sesiunii Adunării Generale în care se dezbate propunerea de revocare, membrii Biroului Executiv pot decide suspendarea mandatului persoanei în cauză, cu o majoritate de cel puţin două treimi din totalul membrilor săi. Pe perioada suspendării unui membru al Biroului de Conducere, cvorumul necesar pentru ca prima întrunire a Biroului de Conducere să fie statutară se raportează la numărul membrilor în funcţie.
Pentru functia de Presedinte LSTGM:
13 abtineri
5 impotriva 17 pentru
Pentru functia de VPE:
12 abtineri
10 impotriva
13 pentru
Intrucat niciuna dintre functiile mentionate nu au primit majoritate simpla a voturilor pentru validarea candidaturilor, posturile devin vacante pana la urmatoarea Adunare Generala.

Va multumim pentru intelegere !

Secretar General LSTGM,

Adelina Huza