Skip to content

Convocator Adunare Generală Extraordinară a Ligii Studenților Tîrgu-Mureș

800px-Obşteasca_Adunare,_1837Din cauza lipsei de cvorum la Adunarea Generală din 5 Mai 2015, Liga Studenților Tîrgu-Mureș convoacă membrii asociației pentru a lua parte în data de 15 Mai 2015 la Adunarea Generală Extraordinară a Ligii Studenților din Tîrgu-Mureș care se va ține în Sala Festivă, ora 20:30.

În vederea desfasurarii optime a Adunarii Generale Extraordinare, dorim sa va aducem la cunostinta ordinea de zi:

  1. Prezentarea succinta a rapoartelor de activitate a Coordonatorilor de Departamente si a Consiliului Director.
  2. Modificare Statut (adaugare departamente noi, transferul unor proiecte in cadrul altor departamente)
  3. Interimariate
  4. Diverse

La categoria diverse, se incadreaza toate propunerile si toate ideile membrilor participanti ai Adunarii Generale, urmand a fi discutate si analizate. Acestea trebuie transmise prin email secretarului asociatiei pana in data de 12 Mai ora 00:00 in vederea cuprinderii lor in ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare. Se vor trimite pe adresa de e-mail: secretar@lstgm.ro

Funcțiile ce vor deveni vacante din momentul Adunării Generale sunt următoarele: Trezorier, Cenzor, Coordonatori Departamente: Studenți Basarabeni,  Educație Medicală, Proiecte, Studenți Străini, Sport și Turism.

Candidaturile trebuie să conțină: CV, scrisoare de intenție și Plan Managerial. Se vor trimite pe adresa de e-mail: candidaturi@lstgm.ro pana pe 14 Mai ora 20:00.

Echipa LSTGM va asteapta in numar cat mai mare si va multumeste pentru intelegere si implicare.

 

Cu stima,

Consiliul Director LSTGM