Skip to content

Convocator Adunare Generală noiembrie 2017

UPDATE! DINTR-O EROARE DE TEHNOREDACTARE, AU FOST EXCLUSE DIN CONVOCATOR DEPARTAMENTELE EMSA SI DIVIZIA ALUMNI, IT SI TRAINIG. 

 

Pentru acestea, perioada de depunere a candidaturilor se prelungeste pana Joi, 16.11.2017 ora 16:00.


Stimați colegi,

 

Prin prezenta, se convoacă Adunarea Generală a Ligii Studenţilor din Tîrgu-Mureş, în data de 22 noiembrie 2017, orele 20:30 în incinta Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, în Sala Festivă. În conformitate cu statutul organizaţiei, orice membru activ al Ligii Studenţilor, identificat prin legitimaţia asociaţiei, obținută în urma interviului și a achitării cotizației, are dreptul să participe la Adunarea Generală.

 

 

 

 

Consiliul Director al asociatiei propune următoarea ordine de zi:

 1. Prezentare raport de activitate Consiliu Director
 2. Prezentare rapoarte de activitate Departamente
 3. Prezentare candidaturi Departamente
 4. Prezentare candidaturi Cenzori
 5. Prezentare candidaturi Consiliu Director
 6. Votul acestora
 7. Diverse

 

Precizări:

 

 1. Candidaturile vor fi trimise către candidaturi@lstgm.ropână în data de 15 noiembrie 2017 ora 23:59.  Candidaturile trimise ulterior nu vor fi procesate.

 

 1. Pentru postul de coordonator de departament şi cenzor, candidatul trebuie să ataşeze o scrisoare de intenţie, alături de CV şi plan managerial. Pentru posturile Consiliului Director, pe lângă documentele menţionate anterior, trebuie prezentat cazier fiscal şi cazier judiciar, alături de o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste lipsa de apartenenţă la alte organizaţii a căror interese pot interfera cu cele ale Ligii Studenţilor (declarație de non apartenență in partide politice, în organizații ce au interese contradictorii cu Liga Studenților Tg. Mureș).

 

 1. În Consiliul Director sunt vizate urmatoarele posturi:
  1. Preşedinte
  2. Vicepreşedinte pentru Probleme Interne
  3. Vicepreşedinte pentru Probleme Externe
  4. Vicepreședinte Financiar
  5. Secretar General

 

 1. Candidaturile pentru Coordonator de departamentvizează următoarele posturi:
  1. Departament Sănătate Publică
  2. Departament Activităţi Umanitare
  3. Departament Cultură
  4. Departament Integrare Studenţi
  5. Departament Resurse Umane
  6. Departament Educaţie Medicală
  7. Departament Mobilități
  8. Departament Sport şi Turism
  9. Departament Mediatizare & PR
  10. Departament Sănătatea Reproducerii şi anti-SIDA
  11. Departament Studenți Englezi
  12. Departament Farmacie
  13. Departament Medicină Dentară
  14. Departament EMSA

 

 1. Candidaturile pentru Cenzor vizează două posturi.
 2. Candidaturile vor fi afişate pe site-ul organizaţiei până, cel târziu, 16 noiembrie 2017, ora 23:59. În intervalul 17 noiembrie- 20 noiembrie 2017, candidaţii au dreptul de a-şi promova şi de a-şi prezenta planul managerial şi iniţiativele.
 3. La categoria Diverse, se încadrează toate propunerile şi toate ideile membrilor participanţi ai Adunării Generale, urmând a fi discutate şi analizate. Acestea trebuie transmise prin email secretarului asociaţiei până în data de 20 Noiembrie orele 20:00în vederea cuprinderii lor în ordinea de zi a Adunării Generale. Se vor trimite pe adresa de e-mail: secretar@lstgm.ro
 4. Propunerile venite atât din partea studenţilor, cât şi cele venite din partea Consiliului Director vor fi afişate pe site-ul organizaţiei până, cel târziu, 21 noiembrie 2017 ora 23:59.

 

Echipa LSTGM vă aşteaptă în număr cât mai mare şi vă mulţumeşte pentru înţelegere şi implicare.

 

Cu stimă,

Iuliu Cocuz,

Președinte LSTGM