Skip to content

Convocator Adunare Generală

Stimaţi colegi,

AG2    Prin prezenta, se convoacă Adunarea Generală a Ligii Studenţilor din Tîrgu-Mureş, în data de 18 noiembrie 2015, orele 20:30 în incinta Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, în Sala Festivă. În conformitate cu statutul organizaţiei, orice membru al Ligii Studenţilor, identificat prin legitimaţia asociaţiei are dreptul să participe la Adunarea Generală.

 

Consiliul Director al asociatiei propune următoarea ordine de zi:

 1. Prezentare raport de activitate Consiliu Director
 2. Prezentare rapoarte de activitate Departamente
 3. Prezentare candidaturi Departamente
 4. Prezentare candidaturi Consiliu Director
 5. Prezentare candidaturi Cenzori
 6. Votul acestora
 7. Diverse

 

Precizări:

 

 1. Candidaturile vor fi trimise către candidaturi@lstgm.ro până în data de 10 noiembrie 2015 ora 20:00 ag Candidaturile trimise ulterior nu vor fi procesate.

 

 1. Pentru postul de coordonator de departament şi cenzor, candidatul trebuie să ataşeze o scrisoare de intenţie, alături de CV şi plan managerial. Pentru posturile Consiliului Director, pe lângă documentele menţionate anterior, trebuie prezentat cazier fiscal şi cazier judiciar, alături de o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste lipsa de apartenenţă la alte organizaţii a căror interese pot interfera cu cele ale Ligii Studenţilor.

 

 1. În Consiliul Director sunt vizate urmatoarele posturi:
  1. Preşedinte
  2. Secretar general
  3. Vicepreşedinte Relaţii Externe
  4. Vicepreşedinte Relaţii Interne
  5. Trezorier

 

 1. Candidaturile pentru Coordonator de departament vizează următoarele posturi:
  1. Departament Sănătate Publică
  2. Departament Activităţi Umanitare
  3. Departament Sănătatea Reproducerii şi anti-SIDA
  4. Departament Farmacie
  5. Departament Medicină Dentară
  6. Departament Resurse Umane
  7. Departament Sport şi Turism
  8. Departament Integrare Studenţi
  9. Departament Media & PR
  10. Departament Mobilităţi
  11. Departament Proiecte
  12. Departament Cultură
  13. Departament Educaţie Medicală

 

 1. Candidaturile pentru Cenzor vizează două posturi.
 2. Candidaturile vor fi afişate pe site-ul organizaţiei până, cel târziu, 11 noiembrie 2015, ora 23:59. În intervalul 12 noiembrie- 15 noiembrie candidaţii au dreptul de a-şi promova şi de a-şi prezenta planul managerial şi iniţiativele.
 3. La categoria Diverse, se încadrează toate propunerile şi toate ideile membrilor participanţi ai Adunării Generale, urmând a fi discutate şi analizate. Acestea trebuie transmise prin email secretarului asociaţiei până în data de 15 Noiembrie orele 16:00 în vederea cuprinderii lor în ordinea de zi a Adunării Generale. Se vor trimite pe adresa de e-mail: secretar@lstgm.ro
 4. Propunerile venite atât din partea studenţilor, cât şi cele venite din partea Consiliului Director vor fi afişate pe site-ul organizaţiei până, cel târziu, 17 noiembrie 2015 ora 00:00.

 

 

Echipa LSTGM vă aşteaptă în număr cât mai mare şi vă mulţumeşte pentru înţelegere şi implicare.

 

Cu stimă,

Ştefan Rusu

Vicepresedinte Relaţii Interne LSTGM