Skip to content

Întâlnire cu rectorul UMF Tg. Mureş

Marţi, 26 februarie 2013, a avut întâlnirea studenţilor cu rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş. Principale subiecte pe ordinea de zi au fost nouă structură a anului universitar şi probleme specifice facultăţilor şi disciplinelor. La întrunire au participat reprezentanţi din fiecare an şi facultate a universităţii.

În urma dezbaterilor s-a ajuns la următoarea variantă structurală a anului universitar:

–          Prelungirea sesiunii din iarnă cu o săptămână

–          Sesiunea de restanţe din toamnă organizată astfel: 1-7 sept RESTANŢE

7-12 sept – REEXAMINĂRI

13-14 sept REEXAMINĂRI.

Nouă structură va putea intra în vigoare începând cu anul universitar 2013-2014 doar după aprobarea Senatului Universităţii.

De asemenea s-a adus la cunoştinţa conducerii Universităţii dorinţa studenţilor de a exista un mod de corectare unic al testelor grilă pentru aceiaşi catedră, indiferent de cadru didactic care predă. De reţinut este faptul că zilele de weekend din sesiune sunt considerate zile libere pentru cadrele universitare astfel încât desfăşurarea examenelor în aceste zile rămâne strict la latitudinea cadrului didactic.

Pentru avea acces mai uşor la baze de curs actualizate şi informaţii utile, s-a propus îmbunătăţirea site-urilor fiecărei discipline care să cuprindă şi cursurile în variantă.pdf.

S-au început demersurile pentru scrierea unei noi cărţi unice de rezidenţiat, comisia fiind formată din cadre didactice de la toate universităţile de medicină din ţară.

O altă propunere a venit din partea Facultăţii de Medicină Dentară care doreşte revenirea la vechea perioadă de desfăşurare a examenului de practică de vară în luna septembrie.

În final, după o discuţie constructivă studenţii şi-au exprimat dorinţa de a avea astfel de întrunire de cel puţin două ori pe an.

După cum spuneam toate cele dezbătute trebuiesc aprobate la nivel de Senat al Universităţii pentru a intra în uz.