Skip to content

Răspuns adresat Ligii Studenților din Iași

Liga Studenților din Târgu Mureș, organizație reprezentativă la nivel de universitate, sustine ca articolul publicat de către Liga Studenților din Iași are caracter de defăimare, iar informțile furnizate nu sunt în conformitate cu situația reală.

Astfel, întâlnirea cu studenții din cadrul evaluării institutionale cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), nu a fost una simulacru ci din contră invitația a fost adresată tuturor studenților UMFST pe baza unui formular de înscriere diseminat pe toate grupurile interne ale universității. În consecință, studenții prezenți și-au expus punctul de vedere asupra situației studențești actuale. 

Așa zisul “Experiment Didactic”, cum a fost numit de către Liga Studenților Iași, reprezintă un program de studiu structurat astfel încât materiile studiate să se completeze pentru înțelegerea integrală a unui sistem biologic. De asemenea, metodologia de studiu aplicată de Universitatea de Medicină,Farmacie,Științe și Tehnologie  ”George  Emil Palade”  din Târgu  Mureș îndeplinește alineatele S.B.1.2. și S.C.3.1. care au fost date exemplu în articol.

O altă acuză nefondată a fost reprezentată de imposibilitatea studenților de anul II de a utiliza mobilități externe sau interne, aceștia având posiblitatea de a aplica pentru bursele SCOPE-SCORE și ERASMUS precum și pentru programul de schimb inter-universitar TRANSMED. Motivul pentru care acești stundenți nu pot beneficia de burse de STUDIU Erasmus este reprezentat de regulamentul național de acordare a mobilităților ce nu permite accesare unor astfel de burse decât din anii clinici. 

Totodată, studenții din cadrul acestei Universități au obligația de a plăti taxa de recuperare doar în cazul în care și-au atins numărul maxim de absențe nemotivate, acestea reprezentând 20% din numărul de ore efectuate la materia respectivă. Conform sistemului abordat de Universitate, fiecare modul trebuie urmat de o sesiune de examinare de două săptămâni, cuantumul săptămânilor de sesiune per semestru fiind echivalent cu cel din restul centrelor Universitare. Ținem să specificăm faptul că anii I și II susțin examene la materii integrative, astfel multiple discipline fiind integrate pentru a forma un singur examen pentru sistemul biologic vizat. Menționăm și faptul că numărul total de ore alocate activităților didactice din cadrul modulului a rămas neschimbat deși a fost abordată o nouă structură a anului universitar.

“Picarea” unei discipline din cadrul examenelor integrative nu duce la “picarea” întregului examen, nota la acesta fiind formată din media notelor obținute de student în cadrul examenului sumativ la toate disciplinele ce compun materia integrativă. Astfel dacă media notelor este peste nota minimă de trecere, 5, studentul își va trece examenul chiar dacă la una din discipline nu a obținut o notă ce satisface acest criteriu.

Studenții au fost informați în primele două săptămâni al fiecărui modul de modalitatea de examinare, iar modificările aduse pe parcursul modulului pot fi contestate de studenți prin proceduri bine stabilite. Chestionarul citat de Liga Studenților din Iași în care 88% dintre studenții de anul II au fost nemulțumiți de sistemul prezent nu a fost publicat oficial, și nici nu a fost adus la cunoștința Ligii Studenților.

Dorim să precizăm faptul că Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Tg Mureș nu percepe nicio taxă de școlarizare pentru studenții din anii de învățământ I și II. Sistemul actual utilizat “nemaiîntâlnit la altă universitate” așa cum a fost descris de Liga Studenților Iași este într-adevăr o premieră în România dar nu și în alte țări.

Declarația președintelui Ligii Studenților din Iași aduce acuzații false, precum nerespectarea sistemului de credite transferabile și lipsa timpului liber, studenții având posibilitatea de a participa la activități extracuriculare. Liga Studenților din Târgu Mureș nu avut niciun impact asupra desfășurării evaluării periodice ARACIS. De asemenea asociația noastră nu este dependentă din punct de vedere financiar și mai ales politic de Universitate, mai ales deoarece conform statutului suntem o asociație APOLITICĂ, iar în consecință fiecare membru al consiliului director la depunerea candidaturii trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere care atestă neapartenența acestuia la o entitate politică.

Decizia din toamna anului 2021 luată de Universitate de a introduce utilizarea certificatului verde nu a fost nicidecum o încălcare a drepturilor studențești ci mai degrabă o modalitate de a susține excelența în învățământ prin activități didactice derulate on-site în care studenții să fie în siguranță din punct de vedere sanitar. În continuare precizăm că Liga Studenților Târgu Mureș a solicitat dovezi în legătură cu acuzațiile aduse în toamna respectivă în data de 29 octombrie 2021, specificând că în lipsa acestor dovezi contextul va reprezenta calomnie. Aceste dovezi nu au fost prezentate nici în ziua de astăzi. În continuare cerem dovezi acuzaților nefondate care au fost aduse atât Ligii Studenților din Târgu Mureș , cât și Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș