Skip to content

S-a dat startul înscrierilor pentru stagiile de vară SCOPE/SCORE! EXCHANGE YOUR SUMMER!

14567381_1689779844580253_871117263846241452_o-1

Iată lista țărilor în care puteți face practica de vară în 2017:

List of countries where you can do your clerkship in summer 2017:

SCOPE:                                                                                                                                                               

 1. Holland (August)
 2. Italy (2 in September)
 3. Austria (350€ fee)
 4. Spain
 5. Greece
 6. Latvia
 7. Poland (2)
 8. Montenegro (July)
 9. Jordan
 10. Lebanon
 11. Turkey (2)
 12. Kuwait
 13. Egypt
 14. Indonesia (2)
 15. Thailand
 16. Mexico
 17. Peru

SCORE:

 1. Taiwan
 2. Italy (No July, August, September)
 3. Morocco

 

 

LSTGM dorește să vă deschidă noi orizonturi și, de ce nu, să vă scape de monotonia practicii de vară!
LSTGM wants to open you new horizons and, why not, to let you escape from the monotony of summer practice!

Ce sunt STAGIILE SCOPE/SCORE?

Sunt mobilităţi Internaţionale studenţeşti pe perioada unei luni de zile, recunoscute ca practică de vară de către UMF. Atenţie! Ele sunt diferite de Bursele Erasmus de plasament/studiu (care sunt
organizate de UMF şi pentru ele se organizează un concurs separat).
SCOPE = Standing Comitee on Professional Exchange (stagiu clinic)
SCORE = Standing Comitee on Research Exchange(stagiu de cercetare)
IFMSA = International Federation of Medical Students’ Associations.

What are the clerkships SCOPE/SCORE?
They are international student exchanges for the period of one months, recognized by UMF as summer practice. Careful! They are different from Erasmus placement / study (which are organized by UMF and they organize a separate competition). SCOPE = Standing Committees on Professional Exchange (clinical stage). SCORE = Standing Committees on Research Exchange (research internship). IFMSA = International Federation of Medical Students’ Associations.

Ce îmi aduce mie un stagiu SCOPE/SCORE?
– Pot să îmi îmbunătățesc cunoștințele medicale.
– Pot învăța proceduri sau tehnici medicale noi.
– Pot participa la proiecte de cercetare.
– Pot petrece o lună în străinătate.
– Pot cunoaște o altă țară.
– Pot vizita locuri noi.
– Pot cunoaște o altă cultură.
– Pot întâlni prieteni noi.
Concret…
Petreci o lună într-un oraș dintr-o țară străină.
Ai cazare și masă asigurată (minim o masă pe zi).
Faci practică medicală :
– recunoscută ca practică de vară de către UMF ,
– răsplătită cu credite transferabile,
– într-un spital din altă țară, în cadrul altui sistem medical,
– într-o specialitate pe care o alegi.
Participi la un proiect de cercetare pe care îl alegi, daca alegi un stagiu SCORE.
Şi destul de important….O nouă diplomă adaugată CV-ului tău.

 

Why should I take part to an internship SCOPE / SCORE?

– I can improve medical knowledge.

– I can learn new medical procedures or techniques.

– I can participate in research projects.

– I can spend a month abroad.

– I know another country.

– I can visit new places.

– I know another culture.

– I can meet new friends.

Concrete…

Spend a month in a city in a foreign country.

You have provided a room and a meal (at least one meal a day).

Doing practice:

– Recognized as a summer practice by UMF,

– Rewarded with transferable credits

– In a hospital, in another country, in another medical system,

– You choose the department.

You can participate in a research project that you choose, with internship SCORE.

And quite important … A new diploma added your resume.

 

Cine poate pleca cu un stagiu SCOPE/SCORE?

SCORE: orice student la Medicină Generală, între anul II și anul VI
SCOPE:  orice student la Medicină Generală, între anul III și anul VI

Vă rugăm ca, înaintea depunerii dosarului, să consultați Condițiile de Exchange(EC) ale țărilor care vă interesează, aici: SCOPESCORE

 

Who can apply for an internship SCOPE / SCORE?SCORE: any medical student, from the second yearSCOPE: any medical student, from the third year  We request that, before applying, to see the conditions Exchange (EC) of the countries in which you are interested, here: SCOPESCORE

 

PENTRU ÎNSCRIERE:

Dosarul trebuie să conțină un CV Europass, menționarea tipului de stagiu pentru care concurați(SCOPE sau SCORE), situația școlară în toți anii universitari încheiați, precum și dovezi ale tuturor activităților extracuriculare(activitate științifică, de voluntariat, cursuri, traininguri etc.). De asemenea, vă rugăm să completați grila de punctaj(grila-romana-finala), pentru a face calculele cât mai ușoare.

Dosarele se depun la sediul Ligii Studenților(căminul 2), iar DEADLINEul pentru depunerea acestora este duminica, 13 noiembrie. Dosarele se pot trimite si in format electronic, la adresele de email specificate

Atenție! Se acceptă doar dosarele studenților care sunt cel puțin în anul 2 de studiu, la Medicină Generală.

Toate informațiile de care aveți nevoie sunt aici:  Regulament SCOPE SCORE, grila-romana-finalaPresentation1Exchange the World

FOR REGISTRATIONThe documents must contain an Europass CV, which type of internship you are interested in (SCORE or SCOPE), the situation of all closed academic years, school and extracurricular activities of all evidence (scientific activity, volunteering, courses, trainings etc.). Also, please complete the scoring grid(grid-english-final), to make the calculations easier.The files are submitted to the League of Students (caminul 2) and DEADLINE for their submission is Sunday 13th November. The applications can be submitted online, at the specified email addresses.

Careful! We only accept application forms of students who are at least in second year of General Medicine.All the information you need are here:   Regulament SCOPE SCOREgrid-english-finalPresentation1Exchange the World

CONTACT:

Di Nardo Nicola, nicola.dinardo1995@gmail.com 0743-469204

Scarlat Florentina-Cristina, florentinacristina.scarlat@yahoo.ro  0729-085092

Radu Branea, radu.branea@gmail.com 0755-821328

Mihaela Celsie, celsiemihaela@yahoo.com 0747-558638