Skip to content

Start înscrieri program ”Voluntariat în folosul Universității” ( VIFU ) pentru diminuarea taxei de școlarizare!

vifuStudenții interesați pot depune la secretariatul Direcției Generale Administrative, formularul CERERE SERVICII VIFU (cod document UMFTGM-REG-62-F02), aflat pe site-ul UMF, www.umftgm.ro/universitate/documente-oficiale-umf/regulamente-metodologii-proceduri.html, UMFTGM-REG-62 Ediţia 03, până la data de 14 octombrie 2016, ora 1400.

Pentru anul universitar 2016 – 2017 sunt disponibile următoarele locuri :

 

 

Serviciul

 

Coordonatorul voluntarului

Nr.

locuri

vacante

 

Nr.

studenți

 

Nr.

studente

 

Interval orar

Serviciul social – administrativ

Complex Alma Mater Sala fitness și recepție spații de cazare

Șef serviciu 20 10 10 Luni – Vineri

14,30 – 21,30

Sâmbătă – Duminică

8 – 20

Serviciul social administrativ – Baza sportivă Șef serviciu 8 4 4 Luni – Vineri

14 – 22

Sâmbătă – Duminică

8 – 16

Decanat

Facultatea de Medicină

Secretar 1 1 Luni – Vineri

7-15

Decanat

Facultatea de Farmacie

Secretar 1 1 Luni – Vineri

7-15

Decanat

Facultatea de Medicina Dentara

Secretar 2 1 1 Luni – Vineri

7-15

Secretariat General Universitate Secretar 4 4 Luni – Vineri

8-12

Biblioteca Șef serviciu 8 4 4 Luni–Vineri

8 – 20

Centrul de simulare și abilități practice Coordonator 30 15 15 Luni -Vineri

8 – 20

Informare și relații publice Coordonator 5 5 Luni -Vineri

8 – 20

Editura „University Press” Șef serviciu 3 3 Luni – Vineri

12-16

Profex Șef serviciu 1 1 Luni – Vineri

7-15

TOTAL 83 38 45

 

 

 

 

 

Enumerăm câteva atribuții ale studenților voluntari în cadrul serviciilor:

 

Complex Alma Mater – Sala de fitness

Răspunde de activitatea administrativă, gospodărească a spaţiului în care se desfășoară activitatea de fitness.

Răspunde de integritatea inventarului (mijloace fixe, obiecte de inventar) precum şi de buna funcţionare a acestora.

Urmăreşte ca la terminarea antrenamentului persoanele să predea aparatele în starea în care le-au primit.

Verifică abonamentele la intrarea în  sala de fitness și respectarea regulamentului de ordine interioară.

Interzice accesul altor persoane, în afara celor prevăzute în programări.

Se îngrijeşte de asigurarea curăţeniei în sala de fitness şi vestiare.

Informează şeful de serviciu de orice abateri, nereguli, greşeli care produc disfuncţionalităţi în desfăşurarea atribuțiilor personale.

 

Complex Alma Mater – Spații de cazare

Răspunde de activitate administrativă, gospodărească a spaţiului în care se desfășoară activitatea spațiilor de cazare.

Răspunde de integritatea inventarului (mijloace fixe, obiecte de inventar) precum şi de buna funcţionare a acestora.

Urmăreşte ca la terminarea perioadei de cazare persoanele cazate să predea camera în bună stare.

Asigură înscrierea în fişa de sosire – plecare a tuturor persoanelor cazate.

Se îngrijeşte de asigurarea curăţeniei în spaţiile de cazare.

Urmăreşte şi asigură schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoană cazată.

Informează şeful ierarhic de orice abateri, nereguli, greşeli care produc disfuncţionalităţi în desfăşurarea atribuțiilor personale

 

Baza sportivă

Răspunde de activitate administrativă, gospodărească a bazei sportive.

Întreținerea și păstrarea curățeniei în baza sportivă precumși în anexele aparținând bazei sportive.

Verifică persoanele care utilizează spațiile, să fie cu obligațiile financiare la zi.

Interzice accesul altor persoane, care nu sunt prevăzute în programări.

Informează şeful ierarhic de orice abateri, nereguli, greşeli care produc disfuncţionalităţi în desfăşurarea atribuțiilor personale

 

Decanate Facultăți

Multiplică imprimatele necesare pentru desfășurarea activității. Operează pe calculator. Gestionează imprimatele folosite de studenți. Realizarea materialelor necesare lucrărilor practice desfășurate cu studenții

 

Secretariat General Universitate

Aranjare documente pentru legare în vederea arhivării. Inventariază documentele din arhiva universității. Numerotare dosare. Multiplicare documente. Distribuire corespondență către serviciile și departamentele din cadrul UMF

 

Biblioteca Centrală

Verifică permisul de acces în bibliotecă al utilizatorului

Verifică dacă utilizatorul s-a înscris în registrul de evidență al Sălii de Internet

Acordă utilizatorului un număr de ordine și îl conduce la locul respectiv

Reține permisul de acces al utilizatorului și îl restituie la plecarea acestuia

Ajută utilizatorii români și străini la clarificarea întrebărilor curente legate de bazele de date la care Universitatea are acces

Anunță bibliotecarul de serviciu privind orice lipsă sau funcționare defectuoasă a vreunui calculator

 

Centrul de Simulare și Abilități Practice

Rol-play pentru activitatea de pacient standardizat, ajută pentru acțiunile de simulare în cadrul centrului

 

Editura ”University Press”

Operare copiatoare color și alb-negru; tehnoredactare computerizată; alimentare copiatoare color și alb-negru cu hârtie, toner, capse, clei; librărie on-line, manipulare hârtie și carton

 

Selecția studenților se va face pe baza evaluării cererii depuse și a punctului de vedere al compartimentului unde urmează să își desfășoare activitatea.

În vederea formării unui punct de vedere asupra solicitanților se va organiza un interviu care va avea loc în data de 21 octombrie 2016, în sala de protocol a Direcției Generale Administrative, după următorul program:

Ora 9,00 – Complex Alma Mater – Sala de fitness, Spații de cazare și Baza sportivă – Serviciul Social – Administrativ

Ora 12,00 – Biblioteca

Ora 12,30 – Decanate Facultăți, Secretariat General Universitate

Ora 13,30 – Editura ”University Press”

Ora 14,00 – Centrul de Simulare și Abilități Practice

Ora 14,30 – Informare și relații publice

 

Notă: Până la data interviului studenții care au aplicat la programul de voluntariat sunt obligați să cunoască toate documentele în baza cărora se derulează programul.

Documentele se descarcă de pe adresa www.umftgm.ro/universitate/documente-oficiale-umf/regulamente-metodologii-proceduri.html, UMFTGM-REG-62 Ediţia 03.

Informații suplimentare la e-mail administrativ@umftgm.ro sau la secretariatul Direcției Generale Administrative.