Skip to content

Start înscrieri VIFU, pentru diminuarea taxei!

Student-Work-Placements

 

Studenții interesați pot depune la secretariatul Direcției Generale Administrative, formularul CERERE    SERVICII    VIFU    (cod    document    UMFTGM-REG-62-F02),     aflat    pe    site-ul UMF,www.umftgm.ro/universitate/documente-oficiale-umf/regulamente-metodologii-proceduri.html, UMFTGM-REG-62 Ediţia 03, până la data de 7 octombrie 2015.

 

 

 

Pentru anul universitar 2015 – 2016 sunt disponibile următoarele locuri :

Serviciul Nr. locuri vacante  

 

Nr. studenți

 

 

Nr. studente

 

 

Interval orar

Complex Alma Mater Sala fitness și recepție spații Social

– Administrativ

Șef serviciu 28 14 14 Luni -Vineri               14 – 22

Sâmbătă – Duminică    8 – 20

Baza sportivă Șef serviciu 6 6 Luni -Vineri               14 – 22

Sâmbătă – Duminică    8 – 16

Decanat Facultatea de Medicină Secretar 1 1 Luni – Vineri                  7-15
Decanat Facultatea de Farmacie Secretar 1 1 Luni – Vineri                  7-15
Secretariat General Universitate Secretar 4 4 Luni – Vineri                  7-15
Biblioteca Șef serviciu 4 4 Luni–Vineri                  8 – 20
Centrul de simulare și abilități practice Coordonator 30 15 15 Luni -Vineri                 8 – 20
Editura „University Press” Șef serviciu 3 3 Luni – Vineri                12-16
TOTAL X 77 42 35 X

 

Enumerăm câteva atribuții ale studenților voluntari în cadrul serviciilor: Complex Alma Mater – Sala de fitness

 • Răspunde de activitatea administrativă, gospodărească a spaţiului în care se desfășoară activitatea de
 • Răspunde de integritatea inventarului (mijloace fixe, obiecte de inventar) precum şi de buna funcţionare a
 • Urmăreşte ca la terminarea antrenamentului persoanele să predea aparatele în starea în care le-au
 • Verifică abonamentele la intrarea în sala de fitness și respectarea regulamentului de ordine interioară.
 • Interzice accesul altor persoane, în afara celor prevăzute în programări.
 • Se îngrijeşte de asigurarea curăţeniei în sala de fitness şi
 • Informează şeful de serviciu de orice abateri, nereguli, greşeli care produc disfuncţionalităţi în desfăşurarea atribuțiilor

 

Complex Alma Mater – Spații de cazare

 • Răspunde de activitate administrativă, gospodărească a spaţiului în care se desfășoară activitatea spațiilor de
 • Răspunde de integritatea inventarului (mijloace fixe, obiecte de inventar) precum şi de buna funcţionare a
 • Urmăreşte ca la terminarea perioadei de cazare persoanele cazate să predea camera în bună
 • Asigură înscrierea în fişa de sosire – plecare a tuturor persoanelor
 • Se îngrijeşte de asigurarea curăţeniei în spaţiile de
 • Urmăreşte şi asigură schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoană cazată.
 • Informează şeful    ierarhic     de    orice    abateri,    nereguli,     greşeli     care    produc disfuncţionalităţi în desfăşurarea atribuțiilor personale

 

Baza sportivă

 

 • Răspunde de activitate administrativă, gospodărească a bazei
 • Întreținerea și păstrarea curățeniei în baza sportivă precumși în anexele aparținând bazei sportive.
 • Verifică persoanele care utilizează spațiile, să fie cu obligațiile financiare la
 • Interzice accesul altor persoane, care nu sunt prevăzute în programări.
 • Informează şeful    ierarhic     de    orice    abateri,    nereguli,     greşeli     care    produc disfuncţionalităţi în desfăşurarea atribuțiilor personale

 

 Decanate Facultăți

 • Multiplică imprimatele necesare pentru desfășurarea activității
 • Operează pe calculator
 • Gestionează imprimatele folosite de studenți
 • Realizarea materialelor necesare lucrărilor practice desfășurate cu studenții

 

Secretariat General Universitate

 • Aranjare documente pentru legare în vederea arhivării
 • Inventariază documentele din arhiva universității
 • Numerotare dosare
 • Multiplicare documente
 • Distribuire corespondență către serviciile și departamentele din cadrul UMF

 

Biblioteca Centrală

 

 • Verifică permisul de acces în bibliotecă al utilizatorului
 • Verifică dacă utilizatorul s-a înscris în registrul de evidență al Sălii de Internet
 • Acordă utilizatorului un număr de ordine și îl conduce la locul respectiv
 • Reține permisul de acces al utilizatorului și îl restituie la plecarea acestuia
 • Ajută utilizatorii români și străini la clarificarea întrebărilor curente legate de bazele de date la care Universitatea are acces
 • Anunță bibliotecarul de serviciu privind orice lipsă sau funcționare defectuoasă a vreunui calculator

 

Centrul de Simulare și Abilități Practice

 

 • Rol-play pentru activitatea de pacient standardizat, ajută pentru acțiunile de simulare în cadrul centrului

 

Editura ”University Press”

 

 • Operare copiatoare color și alb-negru; tehnoredactare computerizată; alimentare copiatoare color și alb-negru cu hârtie, toner, capse, clei; librărie on-line, manipulare hârtie și carton

 

Selecția studenților se va face pe baza evaluării cererii depuse și a punctului de vedere al compartimentului unde urmează să își desfășoare activitatea.

În vederea formării unui punct de vedere asupra solicitanților se va organiza un interviu care va avea loc în data de 13 octombrie 2015, în sala de protocol a Direcției Generale Administrative, după următorul program:

Ora 9 – Complex Alma Mater Sala de fitness, Spații de cazare și Baza sportivă – Serviciul Social

– Administrativ

Ora 12 – Biblioteca

Ora 12,30 – Decanate Facultăți, Secretariat General Universitate Ora 13,30 – Editura ”University Press”

Ora 14 – Centrul de Simulare și Abilități Practice Notă:

Până la data interviului studenții care au aplicat la programul de voluntariat sunt obligați să cunoască toate documentele în baza cărora se derulează programul.

Documentele se descarcă de pe adresa https://www.umftgm.ro/studenti/voluntariat-in-folosul-universitatii.html , UMFTGM-REG-62 Ediţia 03.

 

Informații suplimentare la e- mail administrativ@umftgm.ro sau la secretariatul Direcției Generale Administrative.

 

 

COMISIA DE EVALUARE