Skip to content

Tabere Studentesti 2018 – Inscrie-te acum!

Pentru depunerea dosarelor si completarea cererilor TIP ce se gasesc la sediul Ligii Studentilor, programul este in zilele de Marti, Miercuri si Joi  incepand cu data de 10.05.2018, intervalul orara urmand sa fie afisat saptamanal pe pagina de facebook a ligii. 

 

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2016-2017, sau din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018 pentru studenții din anul 1, ciclurile de licență și master) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii

a) cazuri sociale– studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iarcriteriul de student-integralist nu se aplică.

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţăturăîn anul universitar precedent (2016-2017) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2017-2018), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţiîn cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.

În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile. De asemenea, începând din aceast an, și transportul pe calea ferată este gratuit pentru studenții înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență, inclusiv pe perioada vacanței de vară.

Studenţii care doresc să beneficieze de un loc gratuit de tabără în anul 2018 trebuie să depună o cerere în perioada 24 aprilie-22 mai 2018 prin completarea şi depunerea unei cereri tip direct la sediul Ligii Studentilor din Tîrgu Mureș – Caminul 2. Cererile tip se vor găsi la Liga Studentilor;

 

Cererile vor fi semnate de studenţi și vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

ATENTIE! Pentru media ponderata, aceasta se completeaza de catre reprezentantul Ligii Studentilor la sediul acesteia in momentul depunerii dosarului.

TOTI CANDIDATII SUNT OBLIGATI SA COMPLETEZE INAINTE DE DEPUNEREA DOSARULUI FORMULARUL DISPONIBIL LA ADRESA: https://goo.gl/forms/QdraC7Zr9UzF4xUE3

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

  • depunerea cererilor– 24 aprilie – 22 mai 2018
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor cu studenții care au solictat un loc de tabără– până cel târziu la data de 28 mai 2018
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără– până cel târziu la data de 11 iunie 2018
  • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari)– timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații– până cel târziu la data de 15 iunie 2018
  • alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără– 21-22 iunie 2018
  • începerea primei serii de tabără– 16 iulie 2018.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 16.07.2018 – 30.08.2018. Această perioadă este împărțită în nouă serii de tabără cu durata de cinci zile fiecare:

Seria I 16.07 – 21.07.2018 

Seria II 21.07 – 26.07.2018

Seria III 26.07 – 31.07.2018

Seria IV 31.07 – 05.08.2018

Seria V 05.08 – 10.08.2018

Seria VI 10.08 – 15.08.2018

Seria VII 15.08 – 20.08.2018

Seria VIII 20.08 – 25.08.2018

Seria IX 25.08 – 30.08.2018

În anul 2018 se vor aloca 6000 de locuri de tabără în cadrul Programului Național „Tabere Studențești”, la fel ca în ultimii 3 ani. Fiecare universitate va primi un număr de locuri de tabără direct proporțional cu numărul de studenți finanțați de la bugetul înmatriculați la ciclurile de licență și master.

În acest an, în fiecare serie de tabără studenții vor trebui să participe, în mod obligatoriu, la două activități a câte două ore fiecare:

  • o prezentare a programelor și politicilor Ministerului Tineretului și Sportului de către un reprezentant al Direcției Programe și Tabere pentru Tineret și Stundeți (DPTTS);
  • două ore un curs de participare civică susținut de către un formator din cadrul federațiilor studențești, membru al comandamentului de tabară.

Data și ora când vor avea loc aceste activități vor fi afișate la locația de tabără, în prima zi, alături de Regulamentul de Tabără.

 

Puteti accesa documentele justificative aici:

Adresa_UMF_Tg_M_Program_National_Tabere_Studentesti_2018

Metodologie_Tabere_Studentesti_2018