Skip to content

TABERE STUDENȚEȘTI

Studenții care doresc un loc gratuit în cadrul programului ”tabere tematice pentru studenți” sunt rugați să depună cerere (formular tip) la secretariatul facultății de medicină în perioada 17 iunie -23 iunie 2011.
Universității noastre i-au fost alocate un număr de 73 de locuri, împărțite astfel:
Facultatea de medicină – 51 locuri
Facultatea de medicină dentară- 12 locuri
Facultatea de farmacie- 10 locuri
Alocarea numărului de locuri pe facultăți s-a stabilit ca raport între numărul de studenți înmatriculați la studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat , pe fiecare facultate, și numărul total de studenți ai universității, finanțate de la bugetul de stat.