Skip to content

TransMed

TransMed

Dragi studenţi, programul transnaţional TransMed revine
TransMed este un proiect transnaţional ce presupune schimbul de studenţi (aparţinând anilor II-VI) între diverse universităţi din ţară, pe durata de o săptămână. În această perioadă, studenţii implicaţi în schimbul de experienţă participă la cursuri şi stagii împreună cu studenţii facultăţii care îi găzduieşte. În plus studenţii au ocazia unei experienţe personale într-un alt mediu universitar, pot să iniţieze prietenii, să ia contact cu grupuri noi, cu alte metode de predare, să viziteze alte oraşe.
IMPORTANT !!
Începând cu acest an pot participa şi specializările Asistenţă Medicală( anii II-IV), Nutriţie şi Dietetică, BFK(anii II-III) precum şi linia engleză, Medicină Generală.(anii II-VI)
Ediţia de primăvară se desfăşoară în perioada 20 – 25 Martie 2016.
Taxa de participare este de 80 lei. Se poate opta pentru următoarele centre: Bucureşti,Braşov Craiova, Galaţi , Iaşi , Cluj, Timişoara, Oradea, Sibiu şi Chişinău.

Perioada de înscriere 22-27 Februarie. Paşii ce trebuie să-i urmaţi:
1. Completarea formularului online . AICI
2. Depunerea dosarului la sediul ligii studenţilor;
3. Plătirea taxei de 80 de lei în contul centrului acceptat.
PROGRAM DEPUNERE DOSARE
LUNI-VINERI , Orele 18-20, Sediul Ligii Studenţilor

Ce trebuie să conţină dosarul?
OBLIGATORIU
• Formularul de înscriere
• Prin screen la carnetul online a notele si mediei anului precedent
• Taxa de participare 10 lei

FACULTATIV
• Adeverinţă cu dovada efectuării gărzilor UPU/SMURD/Secţii chirurgicale/ATI/Serviciul de ambulanţă;
• Adeverinţă de la profesorul coordonator al cercului ştiinţific;
• Copii xerox după diplomele de la conferinţe,congrese,workshop-uri;
• Adeverinţă/copii xerox după diplomele de voluntariat în cadrul organizaţiilor studenţeşti( Membre FASMR/Non-Membre FASMR dar cu implicaţie medicală)
Cazarea în centrele universitarea alese pentru deplasare este limitată.Locurile se vor ditribui egal între Organizaţiile partenere.
TAXE
1.Taxă de dosar : 10 lei
2.Taxă de proiect : 80 de lei- ce va acoperi toate materialele primate în săptămâna destinată proiectului
Celelalte cheltuieli+drum,cazare(pentru cei cu punctaj insuficient ),mâncare,vor fi suportate de fiecare student .

Pentru a nu mai fi nevoiţi să achitaţi taxa de eliberare a adeverintei de la decanat cu media ponderată, vă rugăm sa printaţi imagini din carnetul online şi să le ataşaţi a dosar.

Regulament: Regulament_participare_editia-primavara-2016

CONTACT
Diana Iacob, diana@lstgm.ro ,0742552310
Nicola DI Nardo, nicola.dinardo1995@gmail.com , 0743469204

Dear students,
This spring edition TransMed will take place from 20 to 25 March.
Steps that you have to do to subscribe:
1) Complete the online form, HERE
2) Lay the documents to the Liga office within the limit (22-27 February)
3) Pay a fee of 80 lei on the account of the university center where you are accepted
The notes that must be attached to the documents may be taken and printed from the UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM – Carnetul online de student.
Document deposition program:
Monday 22 to Friday 27 from 18 to 20, Liga Studentilor office
The documents folder (for the submission) must contain the following:
MANDATORY:
• Certificate/record of the final grade average for the previous University year (NOTE: grade average, not the score)
OPTIONAL:
• Certificate with proof of guards: Ambulance and SMURD/ER/Surgery clinics/ICU Shifts;
• Certificate from coordinating professor of Scientific Circles;
• Photocopies of certificates/diplomas from conferences, congresses and workshops;
• Certificate/photocopies of diplomas volunteer within student organizations

Accommodation in university centers chosen is limited.The places will distributed equally to partner organizations.
Fee:
1.Registration fee: 10 lei
2.Participation fee: 80 lei
Other expenses (travel, food, accommodation for those with low score) will be at their own expense.

CONTACT
Diana Iacob, diana@lstgm.ro
Nicola DI Nardo, nicola.dinardo1995@gmail.com